Hirdetés
  Szabályok, részvételi feltételek
  Nyereményjátékok nyertesei

Szabályok, részvételi feltételek

2008. november 27., csütörtök 14:15

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Budapest Zrt. (a továbbiakban: Sanoma) által üzemeltetett bármelyik weboldalon és printben megjelenő játékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játék szervezője a Sanoma Budapest Zrt. 1037, Budapest Montevideo u. 9 (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve és székhelye: Sanoma Budapest Zrt. 1037, Budapest Montevideo u. 9.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az üzleti ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
- a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a jelentkezési határidőt és a lezárás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vesznek részt, akik a weboldalon a leggyorsabban jelentkeznek. FONTOS SZABÁLY: egy játékos csak egyszer jelentkezhet.

Az ajándékok kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

4. Ajándék

A Játékok ajándékait az egyes Játékleírások tartalmazzák.

Az üzleti ajándékok másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti az üzleti ajándék esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és az üzleti ajándékkal kapcsolatos kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

6. Játékosok értesítése

A Játékosokat minden esetben azon az e-mail címen értesítik, melyet a regisztráció során megadott.

A Játékos adatai (név, település neve) a weboldalra is kikerülnek. Amennyiben a Játékos adatait (név, település) felsorolva látja az oldalon, de e-mailben értesítést nem kapott akkor a Szervezőnél kérhet felvilágosítást, hogy az üzleti ajándék átvételére ő jogosult e.

 

7. Pótjátékos

Amennyiben a játékos 5 munkanapon belül az e-mailre nem válaszol, a listán lévő következő ember lesz automatikusan az, aki az üzleti ajándékot megkapja.

 

8. Ajándék kézbesítése

Az ajándékokat a Játék Szervezője adja át a Játékosoknak. A Játékosok kötelesek együttműködni az ajándékok átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és az ajándék átvétele meghiúsul, az ajándék a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Sanomát, valamint a Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Szabályzat elfogadás

A Játékban való részvétellel a szabályzat elfogadása automatikusan megtörténik.

 

10. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Sanoma, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játék lezárásáig majd azt követően a Szervezőnek átadja, a Játékosok értesítése és a lezárásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a lezárást követő 6 hónapig.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó lezárási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó ajándékozási listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Mind a Sanoma, mind a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

11. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomának és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Sanoma az ajándék hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.


Story Női Extra
Tévéműsor
00:35 Portré
Hirdetés
Hirdetés

Sikertelen kapcsolódás
 
  • polc.hu
  • Online ár:
  • Ft
  • Eredeti ár: Ft
  • % megtakarítás
További könyvajánlatok:
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft