Hirdetés
  Pályázati feltételek - Story: Küldd be!
  Story magazin a világ körül! - Fotópályázat

Story 15. születésnapi, címlap vadász nyereményjáték szabályzat

2013. június 5., szerda 14:22

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban: Sanoma vagy Szervező) Story kiadványa által szervezett "STORY 15. SZÜLETÉSNAPI - CÍMLAP VADÁSZ NYEREMÉNYJÁTÉK" nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

A nyereményjáték szervezője: Sanoma Media Budapest Zrt.

székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden belföldi természetes személy honosságától, lakó és tartózkodási helyétől függetlenül (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Sanoma Media Budapest Zrt. "STORY 15. SZÜLETÉSNAPI CÍMLAP VADÁSZ NYEREMÉNYJÁTÉK" címen nyereményjátékot hirdet a Story magazin olvasói számára. A nyereményjátékban a Story magazin olvasói vehetnek részt, 3 héten keresztül, akár minden héten, olyan módon, hogy az adott héten a lapban elhelyezett 4 címlap közül kivágják azt az egyet, amit a játék kreatívon feltett kérdésekre a helyes válasz adja.

A játékos a helyes választ tartalmazó címlap képét postai úton küldheti vissza a Sanoma Media Budapest Zrt. 1554 Budapest Pf. 51. postafiókjának címére, vagy emeltdíjas SMS-ben a 06-91/33-10-33-as számra. Az SMS díja bruttó 99 Ft. SMS-ét a SZULETESNAP kódszóval kezdje, majd a helyes megfejtéssel folytassa, adja meg nevét és címét (pl. SZULETESNAP Megfejtés Minta Anna, 1037 Budapest, Montevideo u. 9.). Amennyiben SMS-ben küldi be a játék megfejtését a nyereményjátékban a játékos által beküldött első üzenet vesz részt. A szolgáltatás mindhárom mobilszolgáltató hálózatából elérhető. A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos automatikusan hozzájárul adatai a Studio10 Kft. általi kezeléséhez. Ügyfélszolgálat és infó: Studio10 kft., 06-1/220-60-52, www.studio10.hu/nyeremenyjatek.

A 3 héten át tartó nyereményjáték címlap játékszelvényeit az olvasó a következő lapszámokban találja: 

- Story 24-es lapszám, megjelenés 2013. június 13. 

- Story 25-ös lapszám, megjelenés 2013. június 20. 

- Story 26-os lapszám, megjelenés 2013. június 27.

A beküldési címre határidőben beérkezett nyílt levelező lapokból/borítékokból és SMS-ekből minden héten kézi és gépi húzással sorsolunk a Szervező székhelyén és a Stúdió10 Kft. székhelyén.

A heti sorsolások alkalmával 175 fő nyertes és 25 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A heti nyeremények:

- 15 db 10 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány, amely az ország több, mint 43 000 beváltóhelyén felhasználható (http://hu.sodexo.com/huhu/szolgaltatasok/utalvany/szolgaltatasok/ajandek/elonyok/ajandek_utalvany.asp)

- 15 db James Bond Ocean Royale EdT 30 ml parfüm

- 5 db Perla vegyes edény szett

- 15 db Keleti Andrea szakácskönyv

- 25 db Story jeges tea csomag (citromos vagy barackos ízben 12 palack 0,5 literes kiszerelésben)

- 100 db napszemüveg

A három hét elteltével minden levelezőlapot, borítékot és beküldött SMS-t, amely a játékra beérkezett összegyűjtünk, és az összes beküldött szelvényből, megfejtésből kihúzzuk a 3. heti, heti nyeremények nyerteseit és a fődíjak nyerteseit. A fődíj sorsolás alkalmával 19 fő nyertes és 9 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

A fődíjak:

- 1 db 150 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány, amely az ország több, mint 43 000 beváltóhelyén felhasználható (http://hu.sodexo.com/huhu/szolgaltatasok/utalvany/szolgaltatasok/ajandek/elonyok/ajandek_utalvany.asp

 - 10 db 50 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány, amely az ország több, mint 43 000 beváltóhelyén felhasználható (http://hu.sodexo.com/huhu/szolgaltatasok/utalvany/szolgaltatasok/ajandek/elonyok/ajandek_utalvany.asp

- 3 db Lifestyle Hotel Mátra wellness voucher

- 5 db Philips Senseo kávéfőző

(A három hét alatt összesen 544 fő nyertest és 84 fő pótnyertest sorsolunk ki.) A pótnyertesek kihúzásuk sorrendjében jönnek figyelembe. A pótnyertesek abban az esetben válnak ténylegesen is nyertesekké, amennyiben: 

- a kihúzott személy/személyek nem helyesen válaszolják meg a feltett kérdést

- egy vagy több helyes választ adnak meg a feltett kérdésre,

- a beküldő hiányosan adja meg adatait

- a nyereményjáték szervezője nem tudja a nyertessel felvenni a kapcsolatot és a sorsolástól számított 90 napon túl nem tudja átadni számára a nyereményt

A heti sorsolás dátumai:

- 2013. június 26., 10.00, beküldési határidő június 25. 24:00

- 2013. július 3., 10.00, beküldési határidő július 2. 24:00

- 2013. július 10., 10.00, beküldési határidő július 9. 24:00

A 3 hét végén 2013. július 10-én kerül sor a nyereményjáték lezáró sorsolására, amikor is kihúzzuk a 3. heti heti nyeremények nyertesei mellett a fődíjakat is. Az utalványok 2013. december 31-ig használhatóak fel. A szelvény sorsolások helyszíne a Sanoma Media Budapest Zrt, az SMS sorsolások helyszíne a Stúdió 10 Kft. székhelye. A sorsolások nyilvánosak, bárki által látogathatóak. A sorsolások kezdési időpontja délelőtt 10.00 óra.

3. A Játék időtartama

A Játékban részt venni 2013. június 13. 00:00 órától 2013. július 9-én 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés

A Story magazin 24-es, 25-ös, 26-os számában található Story címlap játékszelvényeket vágja ki, azt a címlapot, ami a feltett kérdésre a helyes választ tartalmazza, 4 válaszlehetőség (címlap) közül kiválasztva, és küldje vissza postai úton, vagy írja meg a helyes választ SMS-ben, a 2. pontban leírtak szerint. A játékban való érvényes részvétel feltétele, hogy a játék során feltett kérdésre azt a szelvényt küldje vissza a játékos, ami a helyes választ tartalmazz, vagy ha SMS-ben küldi, akkor a helyes választ írja meg. A Szervező külön is felhívja a játékosok figyelmét a pontos név és lakcím olvasható módon történő megadására.

Abban az esetben, ha az adatok megadásra kerülnek, de azok nem azonosíthatóak be, azaz olvashatatlanok, az a játékból való kizárást eredményezi. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Szervező a nyeremények átadási, kézbesítési határideéig kizárhatja azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban foglaltaknak. A játékos felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

Egy adott személy a lapból kivágott és beküldött címlap játékszelvényekkel korlátozás nélküli számban nevezhet be a játékba, de az egyes nevezéseinek meg kell felelnie a játék szabályainak. Egy adott személy ennek megfelelően többszörös nyertes is lehet. A játékban részvevők a nyerési esélyek tekintetében e körülményt tudomásul veszik és elfogadják. Abban az esetben, ha a játékos SMS-ben játszik a játékos által beküldött első üzenet vesz részt a játékban azonos telefonszámról.

A játék és az ahhoz kötődő kommunikáció nyelve a magyar nyelv. A Szervező fenntartja a helyesbítés, illetve a játékszabályzat módosításának jogát.

5. Nyeremény

A Játék nyereményeit a 2. pont tartalmazza. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék (nyeremény), akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy (nyeremény) kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, az ajándékutalvány pénzre, vagy bármely egyéb vagyoni értékkel bíró dologra, jogra, szolgáltatásra át nem válthatók. A Szervező kifizeti a jogszabályi keretek között a nyeremények utáni adó és járulékterheket. Minden egyéb felmerülő költség, így pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége a játékost terheli.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket postai úton értesítjük, nevüket a Story magazinban közöljük, nagyobb értékű nyeremény esetén, telefonon is megpróbáljuk felvenni a nyertessel a kapcsolatot.

7. A nyeremények kézbesítése, átadása

A nyereményeket postai úton vagy futárszolgálattal kézbesítjük legkésőbb az érintett sorsolástól számított 60 napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények határidőben történő - átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és nem követelhető. A Szervezőt ebben a tekintetben semmilyen további felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan és feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, lakcím,) a Sanoma Media Budapest Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a játék lebonyolításához, így különösen a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, a lapban való megjelenítése, illetve a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- a nyertesek név, lakcím adatait a nyeremények kézbesítése, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Sanoma kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.)

- az adott sorsolás után megsemmisítjük azokat a nyílt levelezőlapokat, amelyek az adott sorsolás során nem kerültek kihúzásra. A kizárt, érvénytelen játékosok által beküldött nyílt levelező lapot az adott sorsolást követő legfeljebb 6 hónapig őrzi a Szervező, ezt követően megsemmisíti. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősség kizárás

A beküldött sarokszelvények hiányosságáért:

- a tudásalapú kérdés nem került megválaszolásra,

- a tudásalapú kérdés helytelenül lett megválaszolva

- 2 vagy annál több megfejtést jelölt meg a játékos

- a személyes adatok elírása és/vagy pontatlansága esetén /értendő itt: névelírás, nem megfelelő cím

- a tortaszelvény olyan fokú hiányossága, amely a beazonosítást kétségessé, vagy lehetetlenné teszi értesítési, vagy szállítási késedelemért, elvesztésért, kézbesíthetetlenségért a Sanoma nem vállal felelősséget.

- A játékra jelentkezés hiányosságáért (névelírás, címelírás stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik

- A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomá-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Sanoma a nyeremény(ek) tekintetében szavatosságot nem vállal, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

 

Kelt: Budapest, 2013. június 4.


Story Női Extra
Tévéműsor
00:30 Rejtjelek
Hirdetés
Hirdetés

Sikertelen kapcsolódás
 
  • polc.hu
  • Online ár:
  • Ft
  • Eredeti ár: Ft
  • % megtakarítás
További könyvajánlatok:
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft