Hirdetés
  Story 15. születésnapi, címlap vadász nyereményjáték szabályzat
  Jar Platinum a Jar minden eddiginél hatékonyabb formulájával

Story magazin a világ körül! - Fotópályázat

2013. július 8., hétfő 14:07

Pályázati feltételek - STORY A VILÁG KÖRÜL

Fotópályázat

Cím: Story magazin a világ körül pályázat

Kiíró: Sanoma Media Budapest Zrt., a Story magazin magyarországi kiadója

A pályázat beküldési határideje: 2013. 08. 31., 24:00 1

1. Részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, kortól és nemtől függetlenül, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). A pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; 

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A pályázatra benyújtható minden külföldön vagy Magyarországon készített olyan fotó, amelyen feltűnik jól beazonosíthatóan a Story magazin, és tematikájában a nyárhoz kapcsolatható. A pályázatra a jelentkezők csakis kizárólag az általuk elkészített fotóval nevezhetnek. Nem áll módunkban olyan fotó nevezését elfogadni, amely erkölcsi határokat, személyiségi jogokat sért.

A fotókat a pályázók önállóan és csoportban is benyújthatják, több személy egy közös fotóval is nevezhet. Csoportos fotópályázat beadása esetén azonban nincs módunk a teljes nyereményt minden a nyertes csoportba tartozó tag számára átadni, az adott nyereményt kell egymás között szétosztaniuk, megegyezés szerint, ebbe a Sanoma Media Budapest Zrt. nem kíván beleszólni. Egy pályázó több fotóval jelentkezhet a pályázatra.

2. A pályázat leírása

A pályaművek egyetlen kritériuma, hogy a beküldött fotókon szerepelnie kell jól beazonosíthatóan a Story magazinnak, tematikájában a nyárhoz kapcsolódva. A pályázatra beküldött fotókat a StoryOnline szerkesztősége feltölti a www.facebook.com storyonline oldalára, ahol az oldal kedvelői, követői adhatják le szavazatukat a "like" gomb megnyomásával.

A legtöbb "like"-ot kapó 10 pályázó fotóját ezután szakmai zsűri bírálja el, és ők választják ki azt a hármat, akiket Sodexo ajándékutalvánnyal jutalmazunk:

- 1. díj: 50 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

- 2. díj: 25 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

- 3. díj: 10 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

3. A pályázat beküldésének határideje és módjai

A pályázatokat kizárólag az alábbi módon lehet benyújtani 2013. július 11. 00:00 órától, 2013. augusztus 31. 24:00 óráig. 

- e-mailben elküldeni a storyonline@sanomamedia.hu címre. Az elektronikusan elküldött képek ezután a StoryOnline facebook oldalára töltjük fel. Kinyomtatott fényképeket nem áll módunkban elfogadni. Az e-mailben küldött pályázatok "tárgy" mezőjében kérjük, tüntesse fel: Story magazin a világ körül!

A pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a storyonline@sanomamedia.hu e-mail címre várjuk.

4. Elbírálás és díjazás

Valamennyi beküldött fotót feltöltünk a StoryOnline facebook oldalára, ahol a 10 legtöbb like-ot kapó fotóból a Story magazin és a storyonline.hu szerkesztőségének több tagjából álló zsűri a pályázatokat saját hatáskörben bírálja el, figyelembe véve a pályázat kiírásakor meghatározott követelményeket. A pályázat keretében három győztes kerül kiválasztásra, a beérkezett pályaművek minőségétől függően.

A nyertes 3 pályázatot jutalmazzuk:

- 1. díj: 50 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

- 2. díj: 25 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

- 3. díj: 10 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni. A zsűri által kiválasztott 3 legjobb fényképet a Sodexo ajándékutalvány jutalmon felül a Story magazin 37-es lapszámában megjelentetjük képpel és névvel. Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben művének megjelentetésére nem jogosult.

 5. Egyéb

A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben az általa beküldött fotót a pályázatokat elbíráló zsűri a győztesek közé választja, a győztes fényképet a Sanoma Media Budapest Zrt. a Story magazin 2013/37-es számának egyik rovatában nyomtatott formában, továbbá a StoryOnline.hu oldalán elektronikus formában korlátlan ideig megjelentesse.

A nevezéssel a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályamű fentebb részletezett felhasználásának ellenértéke a felhasználással részére biztosított megjelenés és publicitás, és erre tekintettel kifejezetten lemond az ezzel kapcsolatos minden további díjazásról és ellenszolgáltatásról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatban leadott anyag nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Media Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot. A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

6. Adatkezelés

A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím) a Sanoma Media Budapest Zrt, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Sanoma Media Budapest Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a pályázatok elbírálása és a győztesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a pályázat lebonyolításához szükséges adatait, az a pályázatból való kizárásához vezet. A Sanoma Media Budapest Zrt. a fenti személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

7. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (pl. névelírás), értesítési késedelemért a Sanoma Media Budapest Zrt. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma Media Budapest Zrt.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

A Sanoma Media Budapest Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Budapest, 2013. július 8.


Story Női Extra
Tévéműsor
00:30 Rejtjelek
Hirdetés
Hirdetés

Sikertelen kapcsolódás
 
  • polc.hu
  • Online ár:
  • Ft
  • Eredeti ár: Ft
  • % megtakarítás
További könyvajánlatok:
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft